Mở thầu: Ban Quản lý dự án các Công trình Điện miền Bắc mời thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết các thủ tục pháp lý, khảo sát phục vụ lập TKKT, lập TKKT-BVTC, HSMT.

Tiêu đề: Mở thầu: Ban Quản lý dự án các Công trình Điện miền Bắc mời thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết các thủ tục pháp lý, khảo sát phục vụ lập TKKT, lập TKKT-BVTC, HSMT.
Nội dung:

Ban Quản lý dự án các Công trình Điện miền Bắc mời thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết các thủ tục pháp lý, khảo sát phục vụ lập TKKT, lập TKKT-BVTC, HSMT.

–        Thuộc DA: Đường dây 220kV Hòa Bình – Tây Hà Nội

–        Nguồn vốn: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia

–        Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các Công trình Điện miền Bắc

–        Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

–        Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 10/06/2013 đến 09 giờ 00 ngày 02/07/2013 (trong giờ hành chính)

–        ĐĐ: Phòng kế hoạch – Ban Quản lý dự án các Công trình Điện miền Bắc – 1111D đường Hồng Hà, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

–        Ðiện thoại: (04) 39840823/22103081; Fax: (08) 39840824

–        Giá bán:  1.000.000 đồng/bộ

–        Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 02/07/2013 ​

Ngày bắt đầu: 22-05-2013
Ngày kết thúc: 02-09-2013
Ðơn vị thông báo: Ban Quản lý dự án các Công trình Điện miền Bắc

Leave a Reply